Burcht Neustadt-Glewe

Het in de 18e eeuw opnnieuw opgebouwde pand, kreeg in de eeuwen die volgden vele bestemmingen. In 1882 vestigde zich in het gebouw een technische leerschool. In 2006 werd het gebouw compleet gerenoveerd. Op de bovenverdieping werden zowel tentoonstellingen over de burcht- en stadsontwikkelingen gehouden evenals gelegenheidsexposities van diverse aard. Tijdens een rondleiding door het gebrouw kan het hele gebouw bezichtigd worden. De 'Hofstube' met wandschilderingen uit de gotische tijd en renaissance evenals verwarmingsinstallatie uit de oudheid verdienen in het bijzonder uw aandacht. 

Meer informatie.